Lokalizacja

Fryderyk Chopin

Fryderyk Chopin – poeta fortepianu
CARWIZ rent a car - Fryderyk Chopin

Pomnik siedzącego pod wierzbą Fryderyka Chopina w warszawskich Łazienkach to dobry pretekst, aby przypomnieć sobie dokonania polskiego wirtuoza fortepianu. Urodzony w 1810 r. w Żelazowej Woli Chopin jest jednym z najwybitniejszych kompozytorów romantycznych na świecie, a także jednym z najznakomitszych polskich kompozytorów w historii. Ochrzczony mianem „poety fortepianu”, jest jednym z najsłynniejszych pianistów XIX w. Cechą charakterystyczną muzyki mistrza, który lata twórczej dojrzałości spędził w Paryżu, jest głęboka ekspresja oraz czerpanie z wzorców stylistycznych polskiej muzyki ludowej. Kompozytor często wykorzystywał w swoich utworach rytmy mazurowe (pojawiające się w mazurach, kujawiakach czy oberkach), a także melodykę polskich pieśni ludowych.

Od 1927 r. na upamiętnienie twórczości polskiego wirtuoza w warszawskiej Filharmonii Narodowej co pięć lat organizowany jest Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, nazywany w skrócie Konkursem Chopinowskim. Jest to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów muzycznych na świecie w klasie fortepianu, na który zjeżdżają najlepsi pianiści z całego globu.