Informacje o wynajmie

Co jest potrzebne, aby odebrać pojazd? Warunki płatności, Prawo jazdy, Zmiany w rezerwacji, Odwołanie rezerwacji, Ogólne warunki ochrony ubezpieczeniowej ...
Informacje o wynajmie

Co jest potrzebne, aby odebrać pojazd?

Odbierając pojazd będziecie Państwo potrzebować ważnej karty kredytowej, dowodu osobistego lub paszportu oraz ważnego prawa jazdy.

Karta kredytowa musi mieć wystarczająco dostępnych środków, aby pokryć kwotę depozytu. Wysokość depozytu (autoryzacji) zależy od ceny wypożyczenia, rodzaju pojazdu i kategorii oraz od wybranej ochrony ubezpieczeniowej.

Karta kredytowa może zostać obciążona za wszelkie koszty dodatkowe, które pojawią się w trakcie okresu wypożyczenia.

Warunki płatności

W procesie autoryzacyjnym akceptujemy wszystkie karty kredytowe takie, jak Eurocard/MasterCard, American Express, Vida, Diners. W procesie autoryzacji nie akceptujemy kart przedpłaconych oraz kart Electron (Visa Electron, Maestro).

Pożyczający musi być posiadaczem karty kredytowej.

Wynajem może zostać opłacony kartą kredytową, kartą przedpłacona lub kartą Electron, jak również gotówką.

 Prosimy pamiętać, że płatność kartą kredytową może wymagać podania przez Państwa pinu.

 

Prawo jazdy

Klient, jak i każdy dodatkowy kierowca, musi posiadać prawo jazdy ważne przez co najmniej dwa lata.

Do prawa jazdy, które nie zostało wystawione w alfabecie łacińskim (a np. arabskim, japońskim, cyrylicą) jest wydane w krajach: USA, KANADA, Australia  musi być dołączone międzynarodowe prawo jazdy 

W miejscu odbioru pojazdu należy pokazać ważny dowód osobisty lub paszport razem z ważnym prawem jazdy.

Okres wynajmu oraz okres karencji

Pojazdy wynajmowane są na okresy 24 godzinne. Istnieje 59 minutowy okres karencji, za który nie jest naliczana opłata. Po 60 minutach naliczana jest opłata za cały dzień użytkowania.

 

Zmiany w rezerwacji

Rezerwacje podlegają zmianom do 48 godzin przed rozpoczęciem okresu wynajmu.

 

Odwołanie rezerwacji

Rezerwacje mogą zostać odwołane przed rozpoczęciem okresu wynajmu.

Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić online lub w pisemnym formularzu przesłanym drogą mailową na adres reservations@carwiz.pl.

 

Brak stawiennictwa

Jeżeli klient nie odbierze zarezerwowanego pojazdu z dowolnej przyczyny lub nie odbierze pojazdu w uzgodnionym czasie, w przypadku niepoinformowania CARWIZ, CARWIZ może naliczyć dodatkowe opłaty.

 

Ograniczenia wiekowe

W Polsce obowiązuje następujący minimalny wiek najemcy oraz okres posiadania prawa jazdy: 

 • 21 lat/2 lata dla pojazdów z grupy: mini, ekonomicznej, kompaktowej, średniej
 • 25 lat/2 lata dla pojazdów z grupy: kompaktowej elitarnej, sedan, premium, luksusowej

Młodych/starszych kierowców obowiązuje opłata 23,50 PLN za dzień (przez maksymalnie 10 dni do kwoty 235 PLN), jeżeli kierowca ma mniej niż 23 lata lub więcej niż 70 lat.

 

Ogólne warunki ochrony ubezpieczeniowej 

Ważne jest, aby podczas odbioru pojazdu wybrać jakiś rodzaj dodatkowej ochrony. Istnieją różne pakiety ochrony ubezpieczeniowej, które są dostosowane do Państwa potrzeb i możliwości, począwszy od zmniejszonego udziału własnego w szkodzie do całkowitego braku udziału własnego. 

 

CDW

Ubezpieczenie AC ogranicza odpowiedzialność kierowcy za szkody pojazdu.

Klient ponosi odpowiedzialność tylko do poniższych kwot:

 • 2 500,00 PLN (MBMR, MDAR, ECMR, EDMR, EWMR)
 • 3 360,00 PLN (CDMR, CDAR, CWMR, CWAR, IDAH, IFAR)
 • 5 040,00 PLN (IDMR, IDAR, IWMR, IWAR, IFMR, SWMR, SWAR, LDAR, SFMR, FVAR, LVMR)
 • 8 400,00 PLN (LDAR, LVMR)

Szkoda pojazdu zostanie wyliczona w oparciu o cennik napraw dostępny w naszych biurach.

 

Ochrona przed kradzieżą (TP)

Ochrona przed kradzieżą (TP) ogranicza odpowiedzialność kierowcy w przypadku kradzieży pojazdu lub szkód wyrządzonych w związku z kradzieżą lub próbą kradzieży do kwoty udziału własnego w szkodzie, co zostało określone w warunkach umowy wynajmu. Ochrona przed kradzieżą (TP) nie obejmuje rzeczy osobistych:

 • 2 500,00 PLN (MBMR, MDAR, ECMR, EDMR, EWMR)
 • 3 360,00 PLN (CDMR, CDAR, CWMR, CWAR, IDAH, IFAR)
 • 5 040,00 PLN (IDMR, IDAR, IWMR, IWAR, IFMR, SWMR, SWAR, LDAR, SFMR, FVAR, LVMR)
 • 8 400,00 PLN (LDAR, LVMR)

Ubezpieczenie pasażera od następstw nieszczęśliwych wypadków, NNW (PAI) 

Płacąc dodatkową dzienną kwotę ubezpieczenia pasażera, kierowca i pasażer są objęci ochroną w przypadku kalectwa lub śmierci, do kwoty określonej w aktualnych przepisach ustawowych i wykonawczych dotyczących ubezpieczenia.

Ryzyko i odpowiedzialność użytkownika mogą sprowadzać się do akceptacji poniższych dodatków.

 

CDW +

AC plus zmniejsza udział własny w szkodzie do następujących limitów:

 • 1 260,00 PLN (MBMR, MDAR, ECMR, EDMR, EWMR)
 • 1 680,00 PLN (CDMR, CDAR, CWMR, CWAR, IDAH, IFAR)
 • 2 100,00 PLN (IDMR, IDAR, IWMR, IWAR, IFMR, SWMR, SWAR, LDAR, SFMR, FVAR, LVMR)
 • 5 400,00 PLN (LDAR, LVMR) 

 

Super Collision Damage Waiver (SCDW) 

jest ochroną ubezpieczeniową, które zmniejsza odpowiedzialność do zera w przypadku wystąpienia uszkodzeń pojazdu.

 

WUG (Koła, Podwozie, Szyby)

Ochrona kół, podwozia i szyb stanowi całkowitą ochronę ubezpieczeniową w przypadku uszkodzenia podwozia, szyb i kół pojazdu.

W przypadku zaistnienia wypadku drogowego, kradzieży, awarii silnika lub innych sytuacji

 

Klient jest zobowiązany do:

 • zabezpieczenia pojazdu do czasu jego odbioru przez wynajmującego,
 • zanotowania imion, nazwisk i adresów świadków i osób uczestniczących w szkodzie,
 • zadzwonienia na policję oraz sporządzenia protokołu zdarzeń, z wyjątkiem przypadku awarii silnika,
 • złożenia oświadczenia najszybciej jak to możliwe w najbliższym biurze wynajmującego.
 • W przypadku, gdy klient nie przedstawi protokołu policyjnego, cała przyznana ochrona ubezpieczeniowa taka, jak ochrona przed kradzieżą (TP) / CDW (AC), CDW (AC) + lub SCDW (Super AC) uznana zostaje za nieważną z uwagi na nieprzestrzeganie przez klienta postanowień umowy wynajmu oraz ogólnych warunków.

Koszty, które nie są pokrywane przez CARWIZ i nie mogą zostać pokryte przez żadną dodatkową ochronę ubezpieczeniową

 • Utrata lub kradzież bagażu i/lub rzeczy osobistych z pojazdu
 • Bilety parkingowe lub mandaty, wykroczenia drogowe i podobne
 • Koszty wynikające z użycia złego paliwa
 • Wydatki poniesione na utracone, ukradzione lub zniszczone kluczyki samochodowe
 • Wydatki poniesione na utracone, ukradzione lub zniszczone dokumenty samochodowe
 • Wydatki wynikające z zaniedbania - rozładowana bateria
 • Wydatki wynikające ze szkód we wnętrzu pojazdu
 • Koszty utraconego wyposażenia (zapasowa opona, zestaw naprawczy, półki zasobnikowe, etui na dokumenty, instrukcja dla kierowcy)
 • Wydatki wynikające ze szkód w wyposażeniu dodatkowym
 • Wydatki wynikające ze złego używania samochodu
 • Wydatki wynikające z ignorowania instrukcji dotyczącej utrzymania pojazdu zawartej w książce serwisowej samochodu
 • Wydatki dotyczące pojazdu, wynikające z bycia pod wpływem alkoholu lub narkotyków
 • Koszty wydobycia samochodu z terenów niedostępnych (np. wydobycie z błota z powodu jazdy przez tereny znajdujące się poza regularną infrastrukturą drogową)
 • Wydatki wynikające z korzystania z dróg gruntowych
 • Wydatki wynikające z udziału w wyścigach lub udziału samochodów w imprezach sportowych
 • Wydatki wynikające z przeciążania samochodu nadmierną liczbą osób lub nadmierną ilością ładunku
 • Koszty pokrycia szkód spowodowanych przez osobę nieujętą w umowie, jako główny lub dodatkowy kierowca
 • Koszty wynikające z sytuacji, w której główny lub dodatkowy kierowca określony w umowie wynajmu nie posiada ważnego prawa jazdy lub ma zakaz kierowania pojazdami silnikowymi
 • Inne: zniszczone wycieraczki szyby przedniej lub zamki, utrata lub kradzież zewnętrznych części pojazdu bez protokołu policji, koszty wynikające ze szkody poniesionej w wyniku użycia nośników dachowych lub bagażnika na nośnikach, szkody spowodowanej niewłaściwym obchodzeniem się z bagażami i/lub umieszczaniem ładunku lub bagażu na dachu, masce, itp., jak i wydatki wynikające z ignorowania ostrzeżeń dźwiękowych i świetlnych pojazdu.

  

Zwrot i odbiór

Zwrot/odbiór należy ustalić podczas rezerwacji.

  

Zwrot/Odbiór w granicach administracyjnych miasta

(lub w promieniu 10 km od najbliższego biura) pobrana zostanie opłata wynosząca 117,50 PLN

 

Poza granicami administracyjnymi miasta

(przy odległościach większych niż 10 km) pobrana zostanie opłata wynosząca 246,00 PLN plus 1,23 PLN za kilometr.

 

Odbiór/zwrot pojazdu poza godzinami pracy

Dodatkowa opłata wynosząca 141,00 PLN zostanie pobrana w przypadku rezerwacji na godziny niebędące godzinami pracy.

 

Wynajem z miejscem zwrotu innym niż miejsce odbioru pojazdu na terenie Polski:

W przypadku usług wynajmu z miejscem zwrotu innym niż miejsce odbioru pojazdu, stosowane są następujące opłaty:

Do wszystkich biur w których CARWIZ posiada swoje oddziały: 369,00 PLN

Wynajem z miejscem zwrotu innym niż miejsce odbioru pojazdu, znajdującym się poza Rzeczpospolitą Polską

Wynajem z miejscem zwrotu innym niż miejsce odbioru pojazdu i znajdującym się poza granicami kraju jest usługą możliwą do akceptacji. W przypadku innego miejsca, zastosowana będzie inna opłata. W celu uzyskania dodatkowej dokumentacji, prosimy o kontakt z naszymi biurami lub działem wsparcia klienta.

Opłata transgraniczna

Wysokość opłaty transgranicznej zależy od warunków, czasu trwania i specjalnych uwarunkowań. Klient jest zobowiązany do zgłoszenia wszelkich planów przekraczania granicy podczas rezerwacji lub odbioru pojazdu. W przypadku, gdy najemca nie uiści dodatkowej opłaty i pojazd zostanie uszkodzony poza granicami Polski, wszystkie wybrane opcje ochrony ubezpieczeniowej zostaną uznane za nieważne, a klient będzie mógł zostać obciążony pełną kwotą szkód w danym pojeździe.

 

Opłata za podróż na wyspę/promem

W przypadku, kiedy klient będzie chciał odbyć podróż promem, jest on zobowiązany do powiadomienia o tym CARWIZ i uiszczenia dodatkowej opłaty wynoszącej 100,00 PLN.

W przypadku, kiedy klient nie uiści dodatkowej opłaty, a pojazd zostanie uszkodzony lub dozna awarii będąc na wyspie, cała wybrana ochrona ubezpieczeniowa zostanie uznana za nieważną. Klient będzie mógł zostać obciążony pełną kwotą szkody. 

 

Dodatkowe wyposażenie i usługi

 

Opcje dotyczące paliwa

Wszystkie pojazdy są wydawane z pełnym bakiem i muszą także zostać zwrócone z pełnym bakiem.

Jeżeli klient zwróci pojazd z mniejszą ilością paliwa, zostanie obciążony zgodnie z aktualnym cennikiem. Zostanie uruchomiona usługa uzupełnienia poziomu paliwa.

 

Przedpłata za pełny bak

Klient może wcześniej zapłacić za pełny bak paliwa i zwrócić pojazd z pustym bakiem. Nasza cena za taką usługę jest równa aktualnej cenie handlowej za paliwo. Jeżeli wybierzecie Państwo taką możliwość, spróbujcie zwrócić pojazd z pustym bakiem. Nie zwracamy kosztów za niewykorzystane paliwo.

 

Usługa uzupełnienia poziomu paliwa

Jeżeli klient nie zapłacił wcześniej za pełen bak paliwa i pojazd zostanie zwrócony z niepełnym bakiem, opłata za różnicę w ilości paliwa zostanie naliczona zgodnie z aktualnym cennikiem Zostanie pobrana opłata za uzupełnienie poziomu paliwa (61,50  PLN).

 

 Dodatkowy kierowca

Opłata za dodatkowego kierowcę wynosi 23,50 PLN dziennie.

 

Fotelik dla dziecka

Posiadanie fotelika dziecięcego jest obowiązkiem prawnym, a fotelik musi być używany dla dzieci w wieku do 12 lat i o wzroście do 150 cm.

Prosimy wybrać fotelik, który najlepiej pasuje do wieku dziecka:

 • Fotelik dla niemowlęcia (0-18 kg) – 37,60 PLN za dzień (maksymalnie 370,60 PLN za okres wynajmu)
 • Fotelik dla dziecka (15-36 kg) – 37,60 PLN za dzień (maksymalnie 370,60 PLN za okres wynajmu)
 • Podstawka (wzrost dziecka do 135 cm) - 23,51 PLN dziennie (maksymalnie 235,10 PLN za okres wynajmu)

 

GPS

Jeżeli zdecydujecie się Państwo na wynajem systemu nawigacji razem z pojazdem, obowiązywać Państwa będą następujące opłaty:

Opłata wynosząca 32,89 PLN/dzień (maksymalnie 328,90 PLN za okres wynajmu)

  

Opłata administracyjna

Jeżeli klient otrzyma mandat za jazdę lub za złe parkowanie podczas okresu wynajmu, który nie zostanie opłacony do zakończenia okresu wynajmu, nałożona zostanie dodatkowa opłata w wysokości 117,50 PLN.

 

Najemca ponosi odpowiedzialność za uregulowanie wszelkich mandatów za jazdę lub złe parkowanie wystawionych podczas okresu wynajmu.

 

Opłata za obsługę szkody - opłata administracyjna

Jeżeli najemca nie posiada żadnego dodatkowego pakietu ubezpieczeniowego i wystąpi szkoda pojazdu, poza samą szkodą zostanie naliczona dodatkowa opłata wynosząca 235,00 PLN.

Odbiór/zwrot pojazdu w biurze innym niż to uzgodnione w umowie wynajmu 

Jeżeli klient zdecyduje się na odbiór lub zwrot pojazdu z lub do miejsca innego niż to określone w rezerwacji lub umowie wynajmu, naliczona zostanie dodatkowa opłata wynosząca 100 PLN, łącznie z opłatą za zwrot w innym miejscu niż odbiór pojazdu.

 

Zgubiony kluczyk

W przypadku, gdy najemca zgubił kluczyk do samochodu, naliczona zostanie opłata wynosząca 1000 PLN lub więcej (w zależności od modelu pojazdu).

 

Zgubiona dokumentacja lub tablice rejestracyjne

W przypadku zgubienia lub kradzieży dokumentów pojazdu/tablic rejestracyjnych, naliczona zostanie opłata wynosząca 500 PLN.

Protokół policyjny jest obowiązkowy.

 

Mycie pojazdu

W przypadku, gdy pojazd wymaga specjalnego czyszczenia po jego zwrocie (np. usunięcie brzydkich zapachów, sierści, plamach po rozlanych płynach), naliczona zostanie minimalna opłata wynosząca 400 PLN.

 

Zakaz palenia w pojazdach

Kara za palenie w pojeździe wynosi 940,00 PLN.

 

Zezwolenie transgraniczne

Jeżeli planujecie Państwo podróż poza granice naszego pięknego kraju, musicie wybrać opłatę za przekroczenie granicy. Pojazdy posiadają terytorialną ważność ubezpieczenia w Europie z wyjątkiem Kosowa. Opcja ta kosztuje 376,00 PLN (dla krajów graniczących z Polską) oraz 752,00 PLN (za wyjazd do krajów, które bezpośrednio nie graniczą z Polską)

Wszystkie ceny zawierają podatek.

 

_____

Ceny uwzględnione w niniejszym dokumencie nie obowiązują dla klientów, którzy mają podpisane specjalne umowy oraz dla klientów korporacyjnych.