Lokalizacja

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

Centrum Solidarności miejscem wymiany poglądów nad problemem sprawiedliwości społecznej na świecie.
CARWIZ rent a car - Europejskie Centrum Solidarności

Mieszczące się na Placu Solidarności Europejskie Centrum Solidarności zostało powołane do życia w 2007 r. Celem jego działalności jest, jak głosi statut, upowszechnienie dziedzictwa „Solidarności” w Polsce i innych krajach oraz czynne uczestnictwo w budowie tożsamości europejskiej. Centrum ma być także środkowoeuropejskim miejscem wymiany poglądów nad problemem sprawiedliwości społecznej na świecie. 

W Europejskim Centrum Solidarności od października do kwietnia otwarta jest wystawa stała, będąca sercem budynku. Jest poświęcona historii Solidarności, której symbolem stał się Lech Wałęsa, oraz przemianom, jakie dokonały się pod jej wpływem w Europie Środkowej i Wschodniej. Nowoczesna ekspozycja ma charakter narracyjny. Zwiedzający mogą cofnąć się w czasie i posmakować historii opowiadanej przez archiwalne przedmioty, dokumenty i rękopisy, obejrzeć zdjęcia, projekcje wideo oraz interaktywne instalacje. Wystawa podzielona jest na siedem tematycznych sal: A – Narodziny Solidarności, B – Siła Bezsilnych, C – Solidarność i Nadzieja, D – Wojna ze Społeczeństwem, E – Droga do Demokracji, F – Triumf Wolności, G – Kultura Pokojowych Przemian.