Obsługa klienta

Zwrot pojazdu

Jeżeli dokonujecie Państwo zwrotu pojazdu poza godzinami pracy biura i zostawiacie etui z dokumentami i kluczami w „skrzynce na klucze” specjalnie przeznaczonej do tego celu, prosimy, aby pamiętać o pozostawieniu pojazdu w uzgodnionym miejscu zwrotu oraz upewnienie się, że jest on bezpieczny i zamknięty. Prosimy także o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa pojazdu w części dotyczącej Zapytań Technicznych.

Po dokonaniu zwrotu pojazdu, prosimy o zrobienie zdjęć z każdej jego strony, zapisanie dokładnego stanu licznika i poziomu paliwa oraz o wysłanie nam pełnej dokumentacji na adres e-mail.

Jeżeli po sprawdzeniu wykonanym przez pracownika CARWIZ zauważone zostaną dodatkowe szkody, poinformujemy Państwa o poniesionych kosztach przez e-mail i załączymy do niego zdjęcia i niezbędną dokumentację.

Poza usługą „skrzynki na klucze”, wcześniej można zamówić usługę przyjazdu pracownika CARWIZ, za co zostanie naliczona opłata zgodna z aktualnym cennikiem.

Zalecamy płatność kartą kredytową, która została użyta do autoryzacji środków i depozytu podczas odbioru pojazdu.

Mogą Państwo także zapłacić używając innej karty kredytowej, debetowej, karty Electron oraz gotówką w polskich złotych (PLN).

Jeżeli posiadają Państwo odpowiednie ubezpieczenie na wypadek szkód pojazdu oraz niezbędną dokumentację, nie będą Państwo musieli ponosić opłat za szkody.

W przypadku, kiedy szkoda pojazdu nie może zostać pokryta z wybranego ubezpieczenia, zostaniecie za nią Państwo obciążeni zgodnie z określoną taryfą oraz kategorią pojazdu, ze środków depozytu, które zostały zarezerwowane na Państwa karcie kredytowej podczas odbioru pojazdu, do maksymalnej kwoty udziału własnego w szkodzie. Ponadto zostanie także naliczona opłata administracyjna za szkody pojazdu zgodnie z aktualnym cennikiem. Opłata ta zostanie naliczona podczas zwrotu pojazdu. Klient musi przedstawić pełną dokumentację, która została mu przekazana przez policję lub przez inną osobę (protokół policyjny, wynik badania na obecność alkoholu, wypełniony raport o poniesionych szkodach) i wypełnić oświadczenie o wypadku w biurze zwrotu pojazdu.

CARWIZ zastrzega sobie prawo do obciążenia całością kosztów związanych ze szkodą, jeżeli klient nie przestrzegał przepisów ustawowych i wykonawczych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej lub jeżeli nie przestrzegał procedury zgłoszenia wypadku.

Jeżeli posiadają Państwo ubezpieczenie lub udział własny w szkodzie w innej spółce lub agencji ubezpieczeniowej, bardzo ważne jest, abyście wykonali całą procedurę (badanie na obecność alkoholu, wypełnienie raportu o poniesionych szkodach) oraz abyście w miejscu zwrotu pojazdu poprosili o kopie pełnej dokumentacji i faktur za szkodę, wystawionych na Państwa przez CARWIZ rent-a-car. Cała zebrana dokumentacja oraz faktury za szkodę muszą zostać przedstawione spółce lub agencji ubezpieczeniowej, w której macie Państwo podpisaną polisę ubezpieczeniową w celu uzyskania zwrotu środków. W celu uzyskania dodatkowej dokumentacji, prosimy o kontakt z działem wsparcia klienta.

Jeżeli zaistnieje konieczność uiszczenia dodatkowej płatności po zakończeniu okresu wynajmu, zostaniecie Państwo o tym powiadomieni mailowo.

Oto niektóre z przyczyn żądania dodatkowej zapłaty:

  • bilety parkingowe
  • mandaty
  • szkody pojazdu lub zwroty pojazdu z poziomem paliwa poniżej poziomu z chwili odbioru, co zostało dostrzeżone po zwrocie pojazdu przez skrzynkę na klucze
  • szkody dostrzeżone po umyciu pojazdu, jeżeli takowe nie były widoczne podczas zwrotu

Czas na zwrot depozytu na Państwa rachunek może wynosić od 15 dni do 4 tygodni i zależy od Państwa karty kredytowej i banku. CARWIZ rent a car nie ma dostępu do autoryzowanych środków i nie może użyć ich bez Państwa zgody.

Razem TWORZYMY DOŚWIADCZENIA tak, więc prosimy Państwa o podzielenie się z nami wszystkimi Państwa uwagami, ocenami i opiniami.

Możecie Państwo wysłać nam swoją ocenę przez e-mail na adres customersupport@carwiz.pl lub przez kwestionariusz internetowy dostępny na naszej stronie.

Kontakt