Obsługa klienta

Odbiór pojazdu

Oferujemy taką usługę. Jednakże musi to zostać ustalone 48 godzin przed odbiorem pojazdu i jest za to pobierana opłata zgodna z cennikiem usług dodatkowych.

Akceptujemy wszystkie karty kredytowe: Visa, MasterCard, American Express, Diners.

Uwaga: Nie akceptujemy kart przedpłaconych lub kart Electron, kart podróżnych ani kart Visa Electron lub Maestro.

Płatność za usługi wynajmu następuje po zwrocie pojazdu, a podczas odbioru karta kredytowa jest tylko autoryzowana.

Autoryzacja lub depozyt to tymczasowa rezerwacja środków, która gwarantuje zapłatę za usługi wynajmu oraz możliwe koszty dodatkowe. Wysokość depozytu zależy od kategorii pojazdu, okresu wynajmu oraz pakietu ubezpieczeniowego.

Nie, niestety nie jest to możliwe.

 • Utrata lub kradzież bagażu i/lub rzeczy osobistych z pojazdu
 • Bilety parkingowe lub mandaty, wykroczenia drogowe i podobne
 • Koszty wynikające z uzupełnienia baku przy użyciu złego paliwa
 • Wydatki poniesione na utracone, ukradzione lub zniszczone kluczyki samochodowe
 • Wydatki poniesione na utracone, ukradzione lub zniszczone dokumenty samochodowe
 • Wydatki wynikające z zaniedbania - rozładowana bateria
 • Wydatki wynikające ze szkód we wnętrzu pojazdu
 • Koszty utraconego wyposażenia (zapasowa opona, zestaw naprawczy, półki zasobnikowe, etui na dokumenty, instrukcja dla kierowcy)
 • Wydatki wynikające ze szkód w wyposażeniu dodatkowym
 • Wydatki wynikające ze złego używania samochodu
 • Wydatki wynikające z ignorowania instrukcji dotyczącej utrzymania pojazdu zawartej w książce serwisowej samochodu
 • Wydatki dotyczące pojazdu, wynikające z bycia pod wpływem alkoholu lub narkotyków
 • Koszty wydobycia samochodu z terenów niedostępnych (np. wydobycie z błota z powodu jazdy przez tereny znajdujące się poza regularną infrastrukturą drogową)
 • Wydatki wynikające z korzystania z dróg gruntowych
 • Wydatki wynikające z udziału w wyścigach lub udziału samochodów w imprezach sportowych
 • Wydatki wynikające z przeciążania samochodu nadmierną liczbą osób lub nadmierną ilością ładunku
 • Koszty pokrycia szkód spowodowanych przez osobę nieujętą w umowie, jako główny lub dodatkowy kierowca
 • Koszty wynikające z sytuacji, w której główny lub dodatkowy kierowca określony w umowie wynajmu nie posiada ważnego prawa jazdy lub ma zakaz kierowania pojazdami silnikowymi
 • Inne: zniszczone wycieraczki szyby przedniej lub zamki, utrata lub kradzież zewnętrznych części pojazdu bez protokołu policji, koszty wynikające ze szkody poniesionej w wyniku użycia nośników dachowych lub bagażnika na nośnikach, szkody spowodowanej niewłaściwym obchodzeniem się z bagażami i/lub umieszczaniem ładunku lub bagażu na dachu, masce, itp., jak i wydatki wynikające z ignorowania ostrzeżeń dźwiękowych i świetlnych pojazdu.

Nie macie Państwo obowiązku wykupywania naszego ubezpieczenia AC lub pakietów ubezpieczenia, lecz w sytuacji wystąpienia szkody pojazdu, zostaną Państwo obciążeni kwotą odpowiadającą szkodom określonym w dokumencie „Matryca Szkód”.

Jeżeli posiadacie Państwo ubezpieczenie w innej spółce, poprzez Państwa kartę kredytową lub agencję, przez którą rezerwowali Państwo pojazd, udział własny w szkodzie zostanie określony w oparciu o kategorię pojazdu, ponieważ nadal nie jest to bezpośrednie ubezpieczenie. Podczas zwrotu pojazdu przekażemy Państwu kopie dokumentacji zdarzenia, które nastąpiło (badanie na obecność alkoholu, protokół oraz oświadczenie policji, jeżeli będziemy je w danym momencie mieć).

Z dodatkowym ubezpieczeniem możecie Państwo zmniejszyć odpowiedzialność osobistą w przypadku szkód pojazdu. Może ona albo zostać zredukowana, albo całkowicie zniesiona. Udział własny w szkodzie zależy od kategorii pojazdu, wybranego pakietu oraz liczby dni, na które pojazd jest wynajmowany. Ceny dodatkowych pakietów można sprawdzić podczas rezerwacji.

 • SCDW jest dodatkowym ubezpieczeniem, które znosi udział własny w przypadku wystąpienia szkód pojazdu/obrażeń ciała.
 • CDW (AC)+ jest dodatkowym ubezpieczeniem, które znosi  część udziału własnego w przypadku wystąpienia szkody pojazdu/obrażeń ciała.
 • WUG (Ochrona Kół, Podwozia i Szyb) jest dodatkowym ubezpieczeniem, które znosi udział własny w przypadku wystąpienia uszkodzeń kół, podwozia i szyb.

Czas na zwrot depozytu na Państwa rachunek może wynosić od 15 dni do 4 tygodni i zależy od Państwa karty kredytowej i banku. CARWIZ rent a car nie ma dostępu do autoryzowanych środków i nie może użyć ich bez Państwa zgody.

Tak, podczas odbioru bak powinien być pełny. Pojazd powinien być także zwrócony z pełnym bakiem. Jeżeli pojazd nie zostanie zwrócony zatankowany, klient zostanie obciążony różnicą zgodnie z obowiązującym cennikiem, łącznie ze specjalną opłatą za uzupełnienie paliwa.

Jeżeli odbierany pojazd nie ma pełnego baku, zostanie naliczona tylko różnica pomiędzy poziomem paliwa w chwili odbioru i w chwili zwrotu, bez dodatkowej opłaty za uzupełnienie paliwa. Prosimy o sprawdzenie poziomu paliwa podczas odbierania pojazdu.

Tak, można. W takim przypadku nie muszą Państwo zwracać pojazdu z pełnym bakiem. Cena za tę usługę zależy od bieżącej ceny rynkowej paliwa oraz ilości paliwa w samochodzie.

Oczywiście. Dodatkowym kierowcą może być dowolna osoba pełnoletnia, posiadająca ważne prawo jazdy. Należy tylko uiścić opłatę za dodatkowych kierowców zgodnie z cennikiem.

Jako nasi klienci macie Państwo dowolność w użytkowaniu pojazdu na terenie Polski, podobnie jak i w innych krajach. Jednakże, jeżeli planujecie Państwo korzystać z pojazdu poza granicami Polski naliczana jest specjalna opłata. 

Podczas rezerwacji musi zostać podany dokładny czas zwrotu. Jednak możecie Państwo zmienić godzinę zwrotu do 12 godzin przed odbiorem pojazdu.

Uwaga: w przypadku spóźnień, zastrzegamy sobie prawo do niewydania pojazdu.

Tak, lecz w przypadku odbioru i zwrotu poza godzinami pracy biura pobierana jest specjalna opłata, podana podczas rezerwacji. Godziny pracy każdego biura można sprawdzić w części Kontakty.

Kontakt